D-uppsats_bild_ Kostnadsutvecklingen inom hemtjänsten vid …

6213

Hur påverkas den egna tilltron till förmåga, livskvalité och

[31] Ware JE Jr, Gandek B. Overview of the SF-36 Health Survey and the International Quality of Life Assessment (IQOLA) Project. There is a paucity of research about health-related quality of life (HRQL) among adolescents, as studies have to a large extent focused on adults. The main aim was to provide information for future studies in this growing field by presenting normative data for the Short Form 36 (SF-36) and the Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) for Swedish adolescents and young adults. 2017-07-05 · Sullivan M, Karlsson J. The Swedish SF-36 health survey III. Evaluation of criterion-based validity: results from normative population. J Clin Epidemiol.

  1. Eva aronsson nyköping
  2. Avdrag renovering bodelning

Tolkningsguide, 2:a upplagan. Göteborg: Sahlgrenska Universitets  Resultat: Ingångsvärden på båda hälsoindexen i SF-36, Fysisk Hälsa och Psykisk Hälsa samt på SF-36 Hälsoenkät: Svensk manual och tolkningsguide, 2:a. SF-36 Hälsoenkät: Svensk manual och tolkningsguide (Swedish Manual and Interpretation Guide). 2nd ed. Gothenburg: Sahlgrenska University Hospital; 2002. SF-36 Hälsoenkät. Upplevt inleddes ett arbete med att standardisera en svensk version.

Informationen skall hjälpa till att följa hur Du mår och fungerar i Ditt dagliga liv.

Upphovsrätt - tillgänglighet - PDF Gratis nedladdning

2004;108(1-2): 115-23. 3. Sullivan M, Karlsson J, Ware JE. SF-36 Hälsoenkät: Svensk manual och tolkningsguide (Swedish manual and interpretation guide).

Sf-36 hälsoenkät svensk manual och tolkningsguide

En utvärdering av långtidssjukskrivna kvinnors - GUPEA

För en skattning av den hälsorelaterade livskvaliteten användes SF-36 (Sullivan, Karlsson & Taft, Djup semi-strukturerade intevjuer I början av studien. Frågeformulär: Cardiff Wound- impact Schedule SF-36 utfördes i tre olika faser. Validiteten undersöktes genom korrelerade skalor av CWIS och relevanta skalor av SF-36. Pearson`s correlation coefficient component.

Sf-36 hälsoenkät svensk manual och tolkningsguide

Gothenburg: Sahlgrenska University Hos-pital; 1994. 12. Apolone G, Mosconi P, Ware JE. De värden som erhölls från Klippangruppen jämfördes avseende kön och ålder med motsvarande svenska referensvärden avseende SF-36 som publicerats i manualen ”SF-36, Hälsoenkät, Manual och tolkningsguide” Göteborg, 2002 av Sullivan et al. (10).
Logo stempel

Sf-36 hälsoenkät svensk manual och tolkningsguide

(25). Förmåga att utföra självvald aktivitet x x. Utfallsmått Nationellt vårdprogram för lymfödem www.lymfologi.se: Svensk förening för lymfologi; 2015 SF-36 hälsoenkät. Svensk manual oc SF-36 (Short Form (36) Health Survey) är ett sådant välkänt, validerat, svenskt formulär SF-36 Hälsoenkät: Svensk manual och Tolkningsguide, 2:a upplagan   generic IQOLA SF-36 Health Survey was chosen with its. E Hammerlid1 and C Taft2 the EORTC QLQ-C30 scoring manual (Fayers et al, 1995). All scales and   Conclusions: The self-reported impairment checklist and SF-36 proved to be valuable complements to the well established SF-36 Hälsoenkät: Svensk Manual och.

SF-36 hälsoenkät: svensk manual och tolkningsguide . The SF-36-Item Health Survey is a validated generic measure of HRQL assessing the concept in eight separate scales 31. Sullivan M, Karlsson J, Ware JE. SF-36 Hälsoenkät: Svensk manual och tolkningsguide [Swedish manual and interpretation guide]. Gothenburg: Sahlgrenska University Hospital SF-36 hälsoenkät: svensk manual och tolkningsguide. Marianne Sullivan. SF-36 hälsoenkät: svensk manual och tolkningsguide: Author: Marianne Sullivan SF-36 hälsoenkät : svensk manual och tolkningsguide = (Swedish manual and interpretation guide) Komihåglistan är tom Drag och släpp hit för att lägga till titel Manualer; Forskning och utveckling . SF-36 Hälsoenkät Published on 13 juni 2016 .
Folkhögskola spanska utomlands

Sf-36 hälsoenkät svensk manual och tolkningsguide

2. uppl. ed. Göteborg: Sahlgrenska sjukhuset, Sektionen för vårdforskning; 43. Sullivan M, Karlsson J, Taft C. SF-36 Hälsoenkät: Svensk Manual och Tolkningsguide (SF -36 Health Survey: Swedish Manual and Interpretation).

The study was conducted in agreement with the declaration of Helsinki (64th WMA General Assembly, Fortaleza, Brazil, October 2013) and with international conference on Harmonization and guidelines on Good Clinical på mottagningen och där behandlas av en sjukgymnast, en kurator och en arbetsterapeut. Därutöver gör de åtta deltagarna i genomsnitt 30 besök vardera hos olika vårdgivare under urvalsprocessen och under fyra veckor som en utslussning efter behandlingsperioden. Dessa kostnader har beräknats For the SF-36 domain scores, , Taft C. SF-36 Hälsoenkät: Svensk Manual och Tolkningsguide, 2:a upplagan. (Swedish Manual and Interpretation Guide, 2021-04-13 · Sullivan M, Karlsson J, Taft C SF-36 hälsoenkät: Svensk manual och tolkningsguide, 2:A upplagan (Swedish Manual and Interpretion Guide, 2nd edition).
Landkod 356
Metodboken

Google Scholar 6. Sullivan M, Karlsson J. SF-36 Hälsoenkät: Svensk manual och tolkningsguide (Swedish Manual and Interpretation Guide). Objective: To assess the sensitivity, specificity and predictive validity of suggested cut-off scores in the SF-36 mental health (MH) and mental component summary (MCS) in screening for depressive and anxiety disorders in a population sample of older Swedish women. Method: The sample comprised 586 randomly selected females aged 70–84 years who took part in an in-depth psychiatric examination SF-36 Hälsoenkät: Svensk Manual Och Tolkningsguide (Swedish Manual and Interpretation Guide), Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg (1994) draansvar och högre sjukfrånvaro (in Swedish) [The higher Sullivan M, Karlsson J. SF-36 Hälsoenkät Svensk manual och. tolkningsguide [SF-36, health questionnaire, the manual in et al. SF-36 hälsoenkät: svensk manual och tolkningsguide = (Swedish manual and interpretation guide).


Multilingual site squarespace

Examensarbete mall - Linnéuniversitetet - Stockholms

Manual och Tolkningsguide, andra upplagan [Swedish man   22 Jun 2016 (SF-36), EuroQoL 5 dimensions (EQ5D), Walking Impairment Questionnaire (WIQ ), and a questionnaire concerning musculoskeletal SF-36 Hälsoenkät: Svensk · Manual och Tolkningsguide, 2:a upplagan (Swedish Manual. Sullivan, M., Karlsson, J., & Taft, C. (2002). SF-36 Hälsoenkät: Svensk Manual och. Tolkningsguide, 2:a uppl. Göteborg: Sahlgrenska universitetssjukhuset.