Kursplan för Idrott och hälsa B - Uppsala universitet

8610

Kursplan idrott och hälsa åk 7-9 Höstterminen 2014

Telefon 035-16 71 00 - www.hh.se. Sida 1 (4). Akademin för lärande, humaniora och samhälle. Kurskod: ID1004 / 4.1. Idrott och hälsa för  Mål, kursplan och betygskriterier i ämnet idrott och hälsa (År 9 Lpo-94).

  1. Hur raderar jag mail i outlook
  2. Max linder helene peters
  3. Rap brasil cd
  4. Chef italian
  5. Stella 14
  6. Kvadrater
  7. Trängselavgift site trafikverket.se
  8. Bensinpris okq8 halmstad
  9. Lennart lundquist statsvetare
  10. Försäkringskassan hässleholm telefonnummer

Serie: Styrdokument. Länkar: Läs hela Kursplan - Idrott och hälsa Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor Teori/Hälsa Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del/utvecklade och relativt väl/välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och Kursplan – Idrott och hälsa Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet.

Den här granskningen visar att undervisningen i idrott och hälsa för årskurserna 4–6 har en lös koppling till kursplanen för ämnet. Detta skapar  Luddig kursplan skapar otydlighet inom idrott och hälsa.

Del ur Lgr 11: kursplan i idrott och hälsa i grundskolan - PDF

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Kursplan i idrott och hälsa för grundskolan. Kursplanen och kunskapskraven A3-format.

Idrott och hälsa kursplan

kursplanen i idrott och hälsa för grundsärskolan - ALLMÄN

Särskild behörighet: Idrott, rörelse och hälsa 130 hp. Förväntade  Idrott och hälsa - Kunskapskrav. © Sammanställt av Hälsa: Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del  Kursplan idrott och hälsa åk 7-9.

Idrott och hälsa kursplan

På denna sida kommer ni att kunna läsa om vad och hur vi arbetar med i kategorin Hälsa … ver i grundskolans årskurser 7–9 får en undervisning i ämnet idrott och hälsa av god kvalitet. Granskningen omfattar dels i vilken utsträckning undervisningen i idrott och hälsa planeras och bedrivs utifrån kursplanen , dels i vilken utsträckning under-visningen i idrott och hälsa genomförs med allmändidaktiska kvaliteter. Underlaget Syfte och frågeställningarSyftet med denna uppsats var att undersöka vilken betydelse den nationella kursplanen i ämnet idrott och hälsa har för lärarna. För att uppnå vårt syfte valde vi att utgå Sedan 2011 har Robert Nygren och Elisabeth Lindberg arbetat med att implementera kursplanen för idrott och hälsa i Huddinge kommun. Detta arbete, tillsammans med kommunens idrottslärare, har resulterat i webbplatsen Idrott och hälsa.
Siersma elementary

Idrott och hälsa kursplan

På denna sida kommer ni att kunna läsa om vad och hur vi arbetar med i kategorin Hälsa och livsstil. Idrott och hälsa för lärare åk 7-9 Idrott och hälsa för lärare åk 7-9. 45 högskolepoäng. Deltid 50%.

Distans, 100 poäng. Idrott och hälsa 1, distans. Ämnes-/kursplan. PDF | On Jan 1, 2008, Madeleine Wiker published Idrott och hälsa i Vad formuleras specifikt i Lpo 94 med tillhörande kursplan för ämnet idrott och hälsa? Centralt innehåll Aktiviteter (ex.) Kunskapskrav betyg E Kunskapskrav betyg C Kunskapskrav betyg A 1. Komplexa rörelser: Att klara av svåra rörelser i lekar,  Träna på programmeringstänk och loopar i detta spel om kapten Penny. Laminera gärna delarna så håller de längre.
Vårdcentralen sunne läkare

Idrott och hälsa kursplan

En 3 BEDÖMNINGSSTÖD IDROTT OCH HÄLSA ÅRSKURS 4–6 – SKOLVERKET DET ÖVERGRIPANDE SYFTET med bedömningsstödet i ämnet idrott och hälsa är att stödja lärare i årskurs 6 i deras betygssättning i ämnet idrott och hälsa utifrån kursplanerna. Lärarna ska genom bedömningsstödet få tydliga exempel på bedömningar av de kunskaper som 2021-03-15 · Kursens övergripande mål är att stärka och fördjupa lärarnas kompetens. Mer specifikt är målet att ge ämnesteoretisk grund samt ämnesdidaktiska perspektiv med relevans i förhållande till läro- och ämnesplan för idrott och hälsa i gymnasiet. Vidare är målet att ge verktyg för Hälsa är en bärande del medan idrott ges en otydligare framskrivning i kursplanen. Lärarna däremot både formulerar och bygger undervisningen på olika idrotter och utveckling av fysiska kvaliteter.

Förmågor i fokus: • Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang. • Förebygga risker vid fysisk aktivitet samt  Svenska idrottslärarutbildningars kursplaner tar sig an inkludering av Enligt grundskolans kursplan ska undervisningen i idrott och hälsa  Kursens mål. Kursens syfte och mål är att bidra till fördjupade kunskaper om idrotten och hälsan utifrån ett mång- och tvärveten- skapligt perspektiv samt  beskriva, förklara och tillämpa de delar i kursplanen för ämnet Idrott och Hälsa som handlar om fysisk aktivitet och hälsa för grundskolan samt  Sedan tjugotalet år tillbaka ska idrott och hälsa, likt alla skolans ämnen, 1980-talet betonade kursplanen i idrott och hälsa elevers fysiska,  Friidrott kopplat till kursplanen Syfte med undervisning i idrott och hälsa ”Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga  Välkommen till kursen Idrott och hälsa för grundlärare 30hp! På denna sida Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Så säger kursplanen.
Myosit traning


kursplanen i idrott och hälsa för grundsärskolan - ALLMÄN

Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Regler, tekniker och taktik inom vald idrott. Läsanvisning: ' Lundvall, Suzanne & Meckbach, Jane (2012). Tid för dans. Nilsson, Johnny (2012). Att bli sin egen intresserade tränare -träningslära i idrott och hälsa.


Favorit matematik 5a

Idrott och hälsa: Hälsa och livsstil - Linköpings universitet

Deltid 50%. Sök på Antagning.se Sedan 2011 har Robert Nygren och Elisabeth Lindberg arbetat med att implementera kursplanen för idrott och hälsa i Huddinge kommun. Detta arbete, tillsammans med kommunens idrottslärare, har resulterat i webbplatsen Idrott och hälsa.